Grønland

Grønland er kontrasternes land – det er et møde mellem vinter og sommer, lys og mørke, det golde nord og det grønne syd. Det er et land i rivende udvikling mod informations-samfundet samtidig med, at det er dybt forankret i sin kultur og historie, hvor århundredegamle traditioner holdes i hævd.

Grønland er verdens største ø, 2.166.086 km2, og er beliggende på det nordamerikanske kontinent. Afstanden på tværs af Grønland, fra øst til vest, er 1.050 km. Fra nord til syd er afstanden 2.670 km., hvilket svarer til afstanden fra Skagen til Tunis. Størrelsen betyder, at der er store forskelle fra nord til syd, fra øst til vest og fra egn til egn. 

Nordgrønland I Nordgrønland er naturen gold, og kuldegraderne er ekstreme. Om vinteren fryser havet til is, og det gør det muligt at køre på hundeslæde til langt hen på foråret. I sommerhalvåret kan man opleve den berømte midnatssol, og jo længere mod nord man kommer, jo længere er perioden med midnatssol. Helt oppe i Qannaaq er der midnatssol i cirka femmåneder om året, men altså også en tilsvarende periode om vinteren, cirka fire måneder, hvor solen slet ikke står op. Det betyder ikke, at der er sort nat hele døgnet, idet solen står lige under horisonten og oplyser himlen og skyerne en del af døgnet.

Vestgrønland I Vestgrønland ligger de såkaldte ”åbentvandsbyer”, det vil sige, at havet ikke fryser til is om vinteren. Det giver gode betingelser for fiskeri året rundt. Samtidig betyder det også gode betingelser for skibstransport og fragt af gods. De enorme fjordsystemer og skærgårde er et specielt kendetegn for hele den region.

Sydgrønland Sydgrønland kan betegnes som det ”grønne” Grønland, for i sommer perioderne er det det frodigste område i hele landet. Her kan stort set hele Grønlands flora opleves. Vinterperioden er relativ mild og om sommeren er en temperatur på 16-18 grader ikke unormalt. Disse forhold muliggør at drive landbrug og holde får, som ikke er muligt andre steder. Sydgrønland oplever i perioder af foråret og sommeren storis, som kan afskære byer og bygder fra skibsforbindelser.

Befolkning Man har bevis for, at der har boet mennesker i Grønland i cirka 5000 år. Befolkningen er inuitter – beslægtetmed inuitterne i Canada og Alaska, som oprindeligt stammer fra Centralasien. Folket, som var et nomadefolk, fulgte deres bytte og har på den måde gennem tusindvis af år bevæget sig fra Centralasien op over Beringstrædet, gennem Alaska og Canada for til sidst at ende i Thule i det nordligste Grønland. Herfra har de spredt sig til resten af Grønland.


Indlandsis Hvis der er noget, som Grønland erkendt for, så er det indlandsisen. Indlandsisen dækker et kolossalt område på ca. 2500 km fra nord til syd og ca. 1100 km. fra øst til vest. Visse steder er indlandsisen mere end 3,5 km tyk, og hvis al isen smeltede ville vandstanden i verdenshavene stige mellem 6 og 7 meter. I 1888 krydsede polarforskeren Fritjof Nansen som den første indlandsisen, og han gjorde det på ski. I dag er der mange eventyrere, som gør ham turen efter. Men turen henover isen erikke ufarlig, og der kræves specielle tilladelser, inden man kan begive sig ud på den farefulde færd.

Kulturen

Kulturelt er Grønland præget af de helt ekstreme vilkår, befolkningen har levet under, og de fantastiske rammer for menneskets tilværelse, som naturen udgør. Livet som fangere og jægere i små isolerede samfund afspejler sig i sprog, musik, myter, beklædning, kost, boliger – alt er udviklet med de materialer, der var til rådighed og med en nøjsomhed, snilde og imponerende sans for styrke, kvalitet og enkelthed.
Meget er historie, men de kulturelle rødder er stærke og livsduelige. En levende og dynamisk kultur udvikler sig i tråd med og i respekt for traditioner og holdninger, og det sætter sig tydelige spor i kulturen af i dag på alle områder

Naturens unikke værker

Isbjerge er unikke naturkunstværker, hvis storhed og magi ikke kan indfanges af billeder – de skal opleves på stedet! Ikke to isbjerge er ens, og når du ser et isbjerg for første gang, ser du måske nogle former og størrelser, ingen andre har set før. Tankevækkende er det også at forestille sig, hvordan isbjergene oprindeligt er skabt i en langsommelig proces fra snefnug til is i en tid før den moderne tidsregning.

Gletsjere kælver isbjergene

Således består isbjerge af hårdt sammenpresset sne, der er faldet på den grønlandske indlandsis for flere tusinde år siden – i nogle tilfælde mere end 15.000 år tilbage. Indlandsisen er konstant i forandring og bevægelse, og den producerer hvert år tusindvis af isbjerge, der hovedsageligt kælver i havet fra gletsjere i den centrale og nordvestlige del af Grønland samt på den grønlandske østkyst.

Isbjerges størrelse og udbredelse

De højeste isbjerge rejser sig over havet i en højde svarende til en bygning på 15 etager, mens de mindste blot er i hyttestørrelse. De forekommer overalt i de grønlandske farvande, men især områderne omkring Ilulissat og Uummannaq er kendt for at være ophavsland til mange store isbjerge, der brækker af gletsjerne i de dybe fjorde.
Isbjerge findes i utallige former og faconer – ikke sjældent ser man nogle, der rummer smukke portaler, man næsten fristes til at sejle igennem.

Sydgrønlandske isbjerge

I Sydgrønland ser man ofte smukke turkise isfjelde. De er mindre end dem nordpå, men stadig lige betagende. Mange gletsjere er også let tilgængelige i Sydgrønland. Hele paladser af isbjerge føres stille med strømmen i de arktiske vande. Nogle isbjerge driver mere end 4000 km sydpå, før de smelter omkring 40. breddegrad. Det svarer til breddegraden for New York.

Toppen af isbjerget

Man ser kun toppen af isbjerget, mens de resterende 7/8 af det må overlades til fantasien. Nogle få isfrie byer i Grønland får sjældent besøg af isbjerge på grund af strømforhold og andre naturlige faktorer.

En grønlandsk naturattraktion

Den grønlandske indlandsis er en gigantisk iskappe, der både overvælder og forundrer naturelskere. Indtrykkene af isens storhed og larmende stilhed er minder, du aldrig glemmer fra dit første møde med indlandsisen.

Adgang til indlandsisen

Du kan både flyve, sejle, køre og vandre til isranden, som ved kanten er op til 100.000 år gammel. Nogle steder kan du gå på dette permanente historiske mindesmærke fra sidste istid, for eksempel ved Kangerlussuaq. Det er en oplevelse af en anden verden!  Rejsende med hang til ekstreme oplevelser har også mulighed for at krydse indlandsisen.

Indlandsisens udbredelse

Indlandsisen danner enorme gletsjere, der af tyngdekraften presses ud mod kysterne. Her brækker isen af og bliver til de isbjerge, som er en af Grønlands store naturattraktioner. Isens samlede areal på 1,8 millioner km² svarer til 14 gange Englands størrelse. Det isfrie område udgør 350.000 km² – svarende til arealet af Tyskland.

Indefrosset ferskvand

Indlandsis har dækket store dele af Grønland de sidste 2-3 millioner år, men aktive gletsjere og konstant afsmeltning har sørget for at udskifte isen mange gange. Den aldrende iskappe måler fra få meter ved iskanten til over 3.200 meter på det højeste sted. Isen gemmer på 10 procent af verdens ferskvandsreserver og på atmosfæriske partikler, som videnskabsfolk kan bruge til at få indsigt i Grønlands og Jordens klima hele 250.000 år tilbage.

Det vilde grønlandske dyreliv

Vi kalder Grønland for Kalaallit Nunaat, Grønlændernes Land. Men i virkeligheden er det lige så meget Vildtets Land. For verdens største ø rummer stor rigdom af spændende dyrearter, der alle har tilpasset sig det arktiske klima både til lands og til vands. Se på forsiden grønlandske dyr.