Generelle betingelser

Arrangementet Alle rejser bliver arrangeret af Polar Rejser. i tæt samarbejde med luftfartsselskaber, overnatningssteder og   lokale operatører. Såfremt Polar Rejser ikke optræder som teknisk arrangør af en rejse, vil dette fremgå under den enkelte rejse.

Flytider i rejseplan og billetter De flytider der er angivet i  rejseplanen  er altid lokale tider. Efter fremsendelse af rejsepapiret og rejseplan kan der forekomme ændringer i tidsplanen, det vil man få underretning om. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter og kontakt os hurtigst muligt, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at eventuelle fejl kan rettes inden afrejsen.

Check-in tider Det anbefales, at du allerede ved ankomst til lufthavnen forhører dig om de aktuelle check-in tider. Oplysninger fra Polar Rejser eller luftfartsselskabet vedr. gates og terminaler er kun vejledende – ikke bindende. Der kan opstå forhold, der gør det nødvendigt at ændre afrejse fra én gate/terminal til en anden. Tjek derfor altid gate/terminal, specielt ved flyskift med korte tidsintervaller.

Dette vil fremgå af rejsepapirene som Polar Rejser sender 1½ måned før rejsen starter. Under rejsen vil rejselederen orientere hvis der er ændringer i program og flytider.

Ændringer foretaget af kunden Såfremt en kunde ønsker at foretage ændringer i et allerede bekræftet arrangement, påregner Polar Rejser et ekspeditionsgebyr på kr. 500,-. Der kan desuden blive pålagt yderligere gebyrer fra vores leverandørers side for at kunne gennemføre en ændring. Disse gebyrer vil altid blive oplyst inden ændringen gennemføres. Ændringer mindre end 2 måneder før afrejse betragtes som afbestilling.

Lavprisbilletter Hvis du ønsker at drage fordel af de mange billige billettyper, der findes på markedet og kombinere sådanne billetter på forskellige strækninger, skal disse altid udstedes på separate dokumenter. Disse billetter kan  ikke afbestilles, ændres og/eller refunderes. Det betyder, at du selv bærer risikoen for, pga. forsinkelse, ikke at nå din næste forbindelse. Hverken Polar Rejser eller de involverede luftfartsselskaber kan påtage sig noget ansvar for eventuelle omkostninger til nye billetter, overnatninger mv., der kan opstå for dig af den grund. Du kan tegne en speciel rejseforsikring, kaldet ”Forsinket fremmøde”, der bl.a. dækker sådanne omkostninger.

Overdragelse af rejsen Rejsen kan indtil  1½ måned før afrejse godt overdrages til en anden person, det koster dog 200 kr at ændre navn.  fra 1½ måned og til 1 uge før afrejse koster det 1000 at ændre navn.

Ændringer, der ikke foretages af kunden Vi gør opmærksom på, at selve afviklingen af rejserne, specielt flyvningerne i hele Nordatlanten (og dermed både Grønland, Island og Færøerne) er under forhold, der af og til kan medføre forsinkelser og omlægning af ruten. I de fleste tilfælde vil det pågældende luftfartsselskab sørge for forplejning og overnatning, hvis det bliver nødvendigt. Desuden er afvikling af udflugter og tilkøbte arrangementer afhængige af vejret og det kan derfor være nødvendigt at ændre eller aflyse dele af et programsat arrangement.

Polar Rejser forbeholder sig ret til med 45 dages varsel at foretage aflysning af en programsat gruppe rejse hvis der er for få tilmeldte. Såfremt det ikke er muligt at finde en tilfredsstillende erstatningsrejse vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Herudover kan rejsedeltageren ikke gøre erstatningskrav gældende.

Polar Rejser kan aflyse en rejse i tilfælde af force majeure forårsaget af forhold som Polar Rejser ingen indflydelse har på, udefra kommende omstændigheder, krig, strejke, optøjer, naturkatastrofer og lignende. I et sådant tilfælde vil du have ret til at få tilbagebetalt det indbetalte beløb for rejsen, uden at der skal udbetales yderligere kompensation.

Prisændringer efter aftalens indgåelse Polar Rejser tager forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse. Prisforhøjelser kan ske på grund af ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser som lufhavns-, landings-, startafgifter eller lignende. En prisforhøjelse skal varsles hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens oprindelige pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen.
Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Polar Rejser umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Ved prisfald pga. ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold vil kunden ligeledes blive informeret hurtigst muligt. Ved ændring i nedadgående retning inden for 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse. Hvis indenlandske skatter eller afgifter til det offentlige nedsættes eller bortfalder med virkning inden afrejsedagen, er Polar Rejser dog forpligtet til godtgøre den rejsende beløbet, såfremt det overstiger kr. 100,-.

Kundens pligter Alle kunder er forpligtet til at sørge for før afrejse at kontrollere, at for – og efternavne i pas, billet og øvrige dokumenter stemmer overens. Hvis ikke de stemmer overens kan det føre til afvisning ved check-in til flyet. Som dansk statsborger kræves der ikke pas for indrejse til Grønland,  Man skal dog stadig kunne fremvise billedlegitimation, hvorfor vi klart anbefaler at medbringe gyldigt pas. Polar Rejser påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger, som bureauet ikke har haft mulighed for på forhånd at tage højde for.

Luftfartsselskabernes ansvar De deltagende luftfartsselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartsselskabs fly. For ansvar for indskrevet bagage henvises til det pågældende luftfartsselskabs egne bestemmelser.

Polar Rejser ansvar Polar Rejser er i medfør af Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til programmet og prislisten. For aftaler/løfter, der indgås af den rejsende uden vores kendskab påtager Polar Rejser. sig intet ansvar. Det samme er tilfældet med ændringer, forsinkelser osv., der opstår som følge af aftalebrud, overenskomststridige strejker, vejrlig eller forhold, som vi er uden indflydelse på. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af priser som følge af ændrede indkøbsforhold. Pakke Rejser gennemfører sine grupperejser efter  bestemmelserne i pakkerejseleven.