Afbestilling af en rejse

Afbestilling af rejser For afbestilling af en standardrejse, hvor programmet på forhånd er fastlagt af Polar Rejser gælder følgende regler: Ved afbestilling mere end 2½ måneder før afrejse tilbagebetales depositum minus 700 kr. i administration. Ved afbestilling mellem 2½ måneder og 30 dage før afrejse tilbageholdes 55% af rejsens pris. Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejse tilbageholdes rejsens fulde pris.

Afbestilling ved akut sygdom Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker afbestillingsomkostningerne såfremt deltagelse i rejsen er umulig eller i væsentlig grad vanskeliggjort pga. død eller akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos dig selv eller ægtefælle/samboende, forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde, svoger eller rejseledsager. Denne beskyttelse forudsætter, at der er senest 1 uge efter afbestilling indsendes lægeerklæring. Indsendes denne ikke, eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft. Omkostninger til afbestillingsforsikring indbetales sammen med depositum og refunderes ikke uanset årsag til afbestilling.

Alle vore forsikringer tegnes hos Europæiske Rejseforsikring.